Vertrekreden
Meting uitstroom personeel - Verloop meting - Exit interview - Uitstroomgesprek - Online tool exitgesprekken
 

Wij hebben een nieuwe website met meer informatie, klik hier om naar exitanalytics.nl te gaan »

Exit Interview - Werkwijze

Doe het goed en het betaalt zich meermalen terug. Doe het matig en het kost u tijd en geld.

Onze methode is uniek en toonaangevend, omdat ze op uw organisatie toegesneden kan worden en toch in de basis vergelijkingen met andere organisaties mogelijk maakt. Wij zijn één van de eersten die zich op deze markt heeft begeven en hebben veel kennis en ervaring vanuit onderzoeken uit de US meegenomen in onze methode.

Iedereen kan een vragenlijst maken met vertrekredenen. Wij hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat dit niet toereikend is. De motivatoren zijn net zo of zelfs belangrijker, omdat zij tot de vertrekredenen leiden. Al onze vragen zijn gevalideerd door jarenlange analyse in combinatie met veelvoudige toepassing.


Wij zien exit onderzoek als onze prioriteit, zodat als u het ergens anders druk mee hebt, er toch constantheid en consistentie in beleid blijft. Ook rapporteren wij regelmatig en kunt u dagelijks inzicht krijgen in de stand van zaken. In grote lijnen staat onderstaand onze werkwijze geschetst.

  • Belangrijk is dat wij uw organisatie leren kennen. Een uitgebreide kennismaking met uw HR of P&O afdeling is daarvoor van belang, evenals met sleutelfunctionarissen binnen uw organisatie. Bij voorkeur geldt dit ook voor een OR, om daar ook de draagkracht te verkrijgen.

  • Als voorbereiding op het onderzoek zelf stellen wij met uw organisatie vast welke modules van ons onderzoek het beste bij u passen, over de wijze waarop u ons gegevens aanlevert over uw organisatie en over elk vertrekkende medewerker, hoe u gerapporteerd wil worden of zelf inzicht wil hebben in onze online applicatie. Op basis hiervan richten wij ons systeem in en instrueren en begeleiden wij uw HR of P&O medewerkers.

  • Vervolgens ondersteunen wij u in het opstellen van informatie om uw management en medewerkers te informeren en waar u dat wenst te communiceren (info/brief, website, communicatieblad, posters, managementpresentatie). Voor management en medewerkers is er buitendien een helpdesk, waarop ze tijdens kantoor- en avonduren kunnen terugvallen.

  • U levert ons de gegevens aan van de medewerkers die aangekondigd hebben te vertrekken. Bij voorkeur benaderen wij die medewerkers om objectiviteit en waar nodig vertrouwelijkheid te waarborgen

  • Alle medewerkers die vertrekken krijgen in uw opdracht een online of schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Deze gegevens worden verzameld en zijn op afgesproken kenmerken inzichtelijk in een online dashboard. Voor het vaststellen van trends gaat het om kenmerken die meer dan 10 respondenten betreffen.

  • Wij adviseren een dergelijk onderzoek plaats te laten vinden voor alle vertrekkende medewerkers, ook diegenen waarvan het u niet spijt. U krijgt u een breed beeld van alle opvattingen. En wilt u dat beperken? Dan is het in de rapportage mogelijk een categorie als bijvoorbeeld gedwongen ontslagen eruit te filteren.

  • Periodiek ontvangt u uitgebreide rapportages, waarin alle informatie staat weergegeven en trendlijnen zichtbaar zijn. Daarbij berekenen we ook op uw verzoek o.a. de kosten van het werkelijke verloop.

  • Wij pretenderen het ons u van advies te dienen op de analyses die wij kunnen maken. Natuurlijk gaan wij daar niet voorbij aan uw eigen kennis en is dit altijd een samenspel.
Informatie hebben kan veel mensen bevrediging schenken, maar er wat mee doen een probleem.
Wij ondersteunen organisaties in de follow-up van het onderzoek. In grote lijnen onderscheiden wij daar twee Werkwijzemethoden in, welke overigens in een mix kunnen plaatsvinden.
  1. De thermometermethode. U krijgt inzicht, bedenkt zelf de oplossingen en implementeert deze
  2. De survey-feedback. Per afdeling of met focusgroepen werkt u aan draagkracht voor veranderingen
In allebeide gevallen adviseren wij borging van de acties met behulp van het in effectiviteit bewezen Management Actie Plan™.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Welke stappen wij onderscheiden? Hoe de implementatie in uw organisatie kan plaatsvinden of hoe de rapportage er uitziet?

Neem contact met mij op Bereken verloopkosten
Offerte aanvraag

Neem contact met mij op...
Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden van Exit Interview binnen onze organisatie.

Organisatie:
Naam:
Tel.nr.
 
 
 Adresgegevens
Hardenberg (hoofdkantoor)
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
Postbus 407
7770 AK HARDENBERG

Amsterdam
Rhôneweg 44a
1043 AH AMSTERDAM

Telefoon: +31 5 23 23 31 85
Fax:         +31 5 23 23 31 56
E-mail:      
 
 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
© interMaction 2010                                                                                                                                                                 Disclaimer - Privacy - Sitemap