Vertrekreden
Meting uitstroom personeel - Verloop meting - Exit interview - Uitstroomgesprek - Online tool exitgesprekken
 

Wij hebben een nieuwe website met meer informatie, klik hier om naar exitanalytics.nl te gaan »

Exit Interview - Waarom?

Resultaten die tellen

Het merendeel van de werkgevers is niet bekend met de echte reden van het personeelsverloop. Maar liefst 60 % kent het echte verloopcijfer niet en bijna 70% heeft geen vermoeden wat het verloop kost. Naar schatting is 40% van de HR afdelingen bewust met exit onderzoek bezig, maar als er andere prioriteiten zijn dan gaat dit ten koste van structureel onderzoek. Vaak komt dit onderwerp op de managementagenda als er een beperkt aanbod van personeel is of als belangrijke sleutelfunctionarissen vertrekken. Het is dan te laat om in te grijpen.


Mensen zijn het beste kapitaal dat een onderneming bezit. Iedereen neemt als een radertje plaats in het grotere geheel. Het ontbreken van een radertje levert vaak haperingen op. Dat wilt u voorkomen. Het is beter dat u constateert dat u dit risico loopt dan dat u dit risico moet nemen. U kunt er beter maar op tijd er bij zijn. Niet voor niets laten we onze auto’s, verwarmingsketels, en vele andere bezittingen regelmatig checken, om uitval te voorkomen. Het exit onderzoek hoort daar onderdeel van te zijn, omdat u tegen geringe kosten veel kostenverlies kunt besparen.

Naast kostenfactoren zijn er nog allerlei andere redenen om een exit onderzoek te doen. Hieronder ziet u een greep uit al die redenen.
 • Het voorkomt uitval van mensen, doordat gewerkt kan worden aan factoren die anders minder zichtbaar waren geworden, maar nu door ex medewerkers aangereikt worden;
 • Het reduceert verloop, omdat organisaties de waarde van feedback leren waarderen en daar meer gebruik van maken en medewerkers weten dat een kritische opstelling niet per definitie gezien wordt als een negatieve houding;
 • Het levert tijdig kennis over te nemen koerswijzigingen in het HR beleid.
 • Het is een goede bron om inzicht te krijgen in hoeverre de organisatie in staat geweest is om aan opvolgingsplanning te werken;
 • Het is een uitzonderlijke manier om fouten en verbeteringsmogelijkheden te ontdekken in het ontwikkelen van mensen en toewijzen van verantwoordelijkheden;
 • Exit interviews worden door bestaande medewerkers als een positief gegeven gezien, een teken dat de organisatie sterk genoeg is om kritiek te kunnen verdragen en hun mening te waarderen;
 • Het biedt u een mogelijkheid om “vrede te stichten” en irritaties weg te nemen met ontevreden personeelsleden die anders de organisatie verlaten met frustraties;
 • Ze geven indicaties hoe verbetering gebracht kan worden in de binding van huidige en toekomstige medewerkers aan de organisatie;
 • Ze bekrachtigen het begrip van management ten aanzien van het leiden van mensen en organisaties. Het aanhoren van en werken met feedback is een krachtig middel om ontwikkelingsprocessen in gang te zetten of te versnellen;
 • De resultaten en analyses leveren relevante en behulpzame informatie voor opleidingbehoeften en planning van trainingen;
 • Ze leveren waardevolle informatie hoe werving en introductie van nieuw personeel kan worden verbeterd;
 • Soms geven ze een kans om een medewerker te behouden, die anders de organisatie zou hebben verlaten;
Natuurlijk vertrekken er medewerkers, waar u niet rouwig om bent. Helaas gaat het vaak om de meest talentvolle medewerkers waar u spijt van krijgt. Hoe had u die kunnen behouden of welke bijdrage kunnen zij nog leveren aan uw imago? Een exit onderzoek geeft u de meest feitelijke en gestructureerde informatie om dit verloop tegen te gaan.

Wilt u meer inzicht krijgen wat exit onderzoek voor uw organisatie kan betekenen? Wilt u meer weten over uw investering, afgezet tegen de opbrengsten?

Neem contact met mij op Bereken verloopkosten
Offerte aanvraag

Neem contact met mij op...
Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden van Exit Interview binnen onze organisatie.

Organisatie:
Naam:
Tel.nr.
 
 
 Adresgegevens
Hardenberg (hoofdkantoor)
Maatdijk 7
7696 BE HARDENBERG
Postbus 407
7770 AK HARDENBERG

Amsterdam
Rhôneweg 44a
1043 AH AMSTERDAM

Telefoon: +31 5 23 23 31 85
Fax:         +31 5 23 23 31 56
E-mail:      
 
 
Amsterdam & Hardenberg - 05 23 23 31 85 -
© interMaction 2010                                                                                                                                                                 Disclaimer - Privacy - Sitemap